Over Sweet Store

Leerwerkbedrijf de Sweet Store is al vanaf 2004 een begrip in Amsterdam Zuidoost. Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden bij ons intensief begeleid en klaargestoomd voor een betaalde baan in de horeca.

Ruim 10 jaar helpen wij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) uit Zuidoost aan werkervaring, een diploma en een positief zelfbeeld. Wij begeleiden jaarlijks minimaal 20 jongeren in het zich eigen maken van het horecavak. Bediening, uitserveren, keuken (warm en koud) en schoonmaken komen daarbij allemaal aan bod. Onze werkervaringsplekken zijn arbeidsmarktgericht, waarbij de jongeren systematisch getraind worden in omgangsvormen, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakinhoudelijke kennis.

De Sweet Store runt de kantine van het stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost en runt het pannenkoekenhuis op Kinderboerderij De Gliphoeve. Maar dat is niet alles. De Sweet Store is tevens een professionele cateraar. Kijk voor meer informatie op: Catering

NSGK
Fonds21
Fonds voor sociale initiatieven
Fonds verstandelijk gehandicapten